​Fortsatt tillväxt för ATG på pressad marknad

ATG:s nettospelintäkter för 2019 blev drygt 4,4 miljarder kronor.
​Det är de högsta i ATG:s historia och en tillväxt med 7 procent i jämförelse med 2018.
​- Med tanke på att spelmarknaden har minskat under omregleringens första år är vi extra glada över vår egen tillväxt, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.