Allt inom trav
Allt inom trav

​Rätt att förlänga tillfälliga åtgärder

Utvecklingen av covid-19 ser ut att gå åt fel håll och Ardalan Shekarabi ser en risk att problemspelandet ökar som en konsekvens av detta. Den 2 juli i år trädde en rad tillfälliga spelansvarsåtgärder i kraft i för att stärka konsumentskyddet. Nu meddelar ministern att han nu föreslår en förlängd giltighet av åtstramningarna.
En rimlig åtgärd givet läget, anser ATG:s vd Hans Lord Skarplöth.