Allt inom trav
Allt inom trav

ATG® – Bokslutskommuniké 2020

ATG®:s bokslutskommuniké för 2020 visar ett rekordår för bolaget gällande intäkter, tillväxt, resultat och antal kunder.
- Vi har förstärkt vår position som det största spelbolaget på den kommersiella licensmarknaden. Vi var under året också det mest lönsamma bolaget både i absoluta och relativa tal, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.