Allt inom trav
Allt inom trav

ATG®: Delårsrapport januari – mars 2023

ATG®:s nettospelintäkter och totala intäkter minskade båda med 6 procent i det första kvartalet 2023.
Sport och casino visar fortsatt tillväxt medan hästspelet minskade med 12 procent jämfört med samma period 2022.