Allt inom trav
Allt inom trav

ATG får vitesföreläggande av Konsumentverket

Konsumentverket har meddelat ATG föreläggande vid vite gällande tre händelser kopplat till ATG:s marknadsföring.
​- ATG har som policy att vara transparenta och rapportera brister som upptäcks i den egna verksamheten. I två av de tre fallen har vi själva anmält händelserna. Vi har gjort fel och accepterar Konsumentverkets beslut, säger Katarina Widman, Chief Commercial Officer ATG.