Allt inom trav
Allt inom trav

Grand Slam 75 Boden 19/1

Grand Slam 75 Boden 75
Start 15:00
106:-
1. 5 La NOrna r 3-9
2. 3-7-13-14 r 1-6
3. 3 Livi Mystery r 2-4
4. 3-11-12 r 9-5
5. 1-3-5-9 r 6-11
6. 3-5-6-8 r 13-10
7. 3-4-5-9-11 r 7-1

211:-
1. 5 La Norna r 6-3
2. 1-3-7-13-14 r 6-2
3. 2-3-4-6 r 8-10
4. 3-9-11-12 r 5-1
5. 1-3-5-9 r 6-11
6. 5 Hagentoy r 6-8
7. 3-4-5-7-9-11 r 1-8