Allt inom trav
Allt inom trav

Inte enkelt att lösa svåra problem

I augusti 2018 beslutade regeringen att inrätta en kommitté. Kommittén, som fick namnet Jämlikhetskommissionen, fick uppdraget att lämna förslag på hur man ska komma till rätta med den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. Två år senare, i augusti i fjol, publicerades betänkandet under rubriken ”En gemensam angelägenhet”. Remisstiden går ut i april, och på ATG har vi läst och begrundat materialet.