Allt inom trav
Allt inom trav

Tillväxt för ATG under 2019

Under det första året med den nya spelmarknadsregleringen hade ATG-koncernen en tillväxt i nettospelsintäkter om 6,6 procent. Koncernens nettospelsintäkter var 4 435 MSEK (4 162). Den organiska tillväxten i moderbolaget (Sverige) var 4,4 procent.