V64 Halmstad måndag 24/2

V64 Halmstad måndag 24/2 med start 19:30. V6 är klar 17-18.
V64 106:-.
1. 5 Franklin Face r.3-1
2. 2-8-10-11 r.9-7
3. Alla r.3-1
4. 6-9 r.2-4
5. 1-5-6-7-10-11-12-13-14-15 r.9-2
6. 5 Night Brodde r.3-4