V86 Jackpot 500:- 8/4

V86 Jackpot 500:- 8/4 med start 20:30.
1. 1-2-3-4-6-7-8-9-11-13 r.12-5
2. 1-2-4-6-9 r.10-3
3. 6 Restless Heart r.5-10
4. 1-4-7-9-12 r.10-6
5. 1-5-6-12 r.10-4
6. 1-3 r.1-3
7. 7 Ivory di Qutattro r.10-9
8. 2-3-4-5-6-7-9-10-11 r.1-8