Allt inom trav
Allt inom trav

ATG® – bokslutskommuniké 2022

Helårets nettospelintäkter minskade med en procent jämfört med 2021.
Spelområdena sport och casino visade tillväxt medan hästspelet minskade.
- Med tanke på den ekonomiska situationen i Sverige och globalt är det stabila intäkter under ett oroligt år, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG ®.