trav

459 inlägg

Ny starttid för V4 på V75-banan Momarken

Det råder svåra banförhållanden på lördagens V75-bana Momarken i Norge. För att få mer tid att preparera banan har man därför valt att senarelägga de fyra första loppen, som ingår i spelformen V4, till att köras efter det att V75 är avslutat.

ATG® – bokslutskommuniké 2022

Helårets nettospelintäkter minskade med en procent jämfört med 2021. Spelområdena sport och casino visade tillväxt medan hästspelet minskade. - Med tanke på den ekonomiska situationen i Sverige och globalt är det stabila intäkter under ett oroligt år, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG ®.

Ett stabilt år trots orolig omvärld

2022 präglades tyvärr av krig, inflation och lågkonjunktur. Det säger sig självt att det inneburit utmaningar för ATG. Men sett till nettospelintäkter står vi i stort sett still – vilket är ett styrkebesked. Det skriver Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

ATG Riders League intar Scandinavium

Äntligen – efter sex deltävlingar runt om i Sverige kommer ATG Riders League på onsdag till klassisk hoppmark. För första gången avgörs totalfinalen i Scandinavium under Gothenburg Horse Show. Redan säsongen 2020/2021 var det tänkt att totalfinalen av ATG Riders League skulle avgöras i Scandinavium. Men på grund av pandemin […]