Allt inom trav
Allt inom trav

ATG:s vd ser tillbaka på 2023 och hälsar god jul

När jag ser tillbaka på det gångna året, ser jag ytterligare ett år som präglats av händelser svåra, för att inte säga omöjliga, att förutse, men också av styrka och värme. ATG har stått stabilt i en värld som skakats av förändringar och turbulens. Det är en fin tanke att våra 1,3 miljoner kunder aldrig behövt tvivla på att ATG erbjuder nya spelupplevelser varje dag, året om.