Delårsrapport januari-mars 2020

ATG:s tillväxt under 2019 följde med in i nuvarande år.
Det står klart i ATG:s första delårsrapport 2020, från ett kvartal som är hårt präglat av den globala pandemin vilket även gett liten effekt på intäkterna.