Allt inom trav
Allt inom trav

Delårsrapport: Januari – september 2022

Nettospelintäkterna för januari – september 2022 är i stort sett på samma nivå som jämförelseperioden i fjol.
Det gäller även periodens totala intäkter för koncernen.
- Vi ser tendenser till att våra kunder har mindre pengar kvar i nöjesplånboken. Det är helt naturligt med de prisökningar och räntehöjningar som sker, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG®.