Allt inom trav
Allt inom trav

Lägre intäkter inget streck i räkningen

Det går bra för ATG. Koncernens nettospelsintäkter uppgick under det gångna året till 5 256 MSEK (5 359 MSEK). En liten minskning mot året innan, men en ökning med 19 procent jämfört med 2019.