Allt inom trav
Allt inom trav

Näst bästa årsresultatet i ATG®:s historia

Det näst bästa resultatet i företagets historia.
Det står klart när ATG® i dag presenterar sin bokslutskommuniké för 2021.
- Våra totala intäkter uppgick till 6,1 miljarder, visserligen 3 procent lägre än 2020 som dock var ett exceptionellt år. Sett över två år har våra intäkter ökat med 15 procent vilket är riktigt starkt, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.