Allt inom trav
Allt inom trav

Särskild måttfullt ger omåttliga konsekvenser

För drygt ett år sedan prövades frågan om marknadsföringen av spel ändå borde begränsas ytterligare. Men Spelmarknadsutredningen, som fått uppdraget, tyckte sig inte se några skäl till det.
Det var därför med viss förvåning vi mottog regeringens förslag om att ändra ”måttfull” marknadsföring till ”särskilt måttfull” dito.